PKVW

Enkele jaren geleden was er op elk politiebureau een preventie adviseur (politieagent)

Omdat de overheid dit niet direct als een politie taak ziet zijn deze gespecialiseerde adviseurs met hun preventie taak komen te vervallen.

Deze taak is overgenomen door mensen die jaren lang ervaring hebben als leverancier van hang en sluitwerk, sloten en sleutelmakers die in het bezit zijn van een geldig PKVW diploma.

Deze gediplomeerde PKVW adviseurs zijn door hun expertise in staat om de klant passend hang en sluitwerk te adviseren wanneer de oude ( onveilige) sloten vervangen worden voor PKVW gekeurd hang en sluitwerk.

PS: elke 2 jaar doet men een verplichte opfriscursus met een kennis test.

 

Feiten:

* Elke 3 minuten vindt er in Nederland een inbraak plaats
* 70% van de Nederlanders denkt ten onrechte goed beveiligd te zijn
* De kans op woninginbraak neemt af tot 90-95%!
* Veilig gevoel. (ook tijdens vakanties)
* Meerwaarde van de woning.
* De (meeste) verzekeringsmaatschappijen geven 10 jaar korting op de inboedelverzekering indien bij een woning een geldig PKVW certificaat aanwezig is.
* Een preventieadvies formulier bij een bezoek
* De psychische schade na een inbraak is niet te vergoeden!
* Alles in één pakket mogelijk: Adviseren / Leveren / Monteren / Certificeren

 

 

Een PKVW adviseur moet voldoen aan diverse eisen:

* Een geldig PKVW certificaat na een specialistische opleiding
* Altijd op de hoogte van de nieuwste eisen
* Bekendheid met de diverse bouwmaterialen ( hout, kunststof, metaal)
* In bezit van de goed gekeurde SKG/PKVW producten lijst
* Werkzaam vanuit een beveiligd pand
* Beveiligde opslag van klantgegevens
* Verplichte opfris cursussen
* Verklaring betreffende gedrag door Justitie
* Verplicht zich te houden aan de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

Adviezen worden gegeven naar aanleiding van verzekeringseisen en PKVW risicoklassering.

Indien de klant zwaarder wil beveiligen dan de PKVW eisen stellen moet dit als optie aangeboden worden. Hierdoor wordt over beveiligen voorkomen.

Steekproefsgewijs worden gecertificeerde objecten gecontroleerd door de nationale PKVW certificering instantie, Steendam Inbraakpreventie is een erkende PKVW adviseur die voor u een PKVW certificaat bij uw woning kan leveren.

Ook bezitters van nieuwbouw woningen ouder dan 2 jaar kunnen een certificaat Politie Keurmerk Veilig Wonen aanvragen. Daarbij ontvangt de eigenaar tevens een registratielijst om de waardevolle artikelen te registreren. Dit is de ideale manier voor u, uw verzekering (en de politie bij vermissing) om deze gegevens op te slaan en neemt weinig tijd in beslag. Tevens is foto's maken van waardevolle artikelen erg zinvol bij opsporing.

 

Uitleg diverse logo's:

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® bestaat eigenlijk uit twee keurmerken: Nieuw Bouw en Bestaande Bouw.SKG staat voor Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen.
Dit onafhankelijke testinstituut ziet erop toe dat hang- en sluitwerk voldoet aan de Nederlandse Norm (NEN5089) voor sterkte en duurzaamheid. Producten die voldoen aan dit keurmerk worden regelmatig opnieuw getest om er zeker van te zijn dat producten aan de norm blijven voldoen.ls een product aan de eisen voldoet, krijgt het een classificatie in sterren. Er zijn drie verschillende classificaties:1 SKG ster : standaard inbraakwerend2 SKG sterren : zwaar inbraakwerend3 SKG sterren : extra zwaar inbraakwerend

Klasse 4

Beveiliging met speciale eisen. Vaak in overleg met de verzekeraar
 

Borg gediplomeerd

PKVW gecertifiseerd adviseur